Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rogów
Herb Urząd Gminy Rogów

Czwartek 21.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 73/2010
Wójta Gminy Rogów
 z dnia 27 października 2010 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.


    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) zarządzam, co następuje:


    § 1. Ogłaszam konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
    § 2.  1. Spotkanie w sprawie  konsultacji projektu uchwały z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się w Urzędzie Gminy Rogów przy ul. Żeromskiego 23 w sali posiedzeń w dniu 5 listopada 2010 r. o godz. 1300.
2.  Osobami wyznaczonymi z mojego ramienia do udziału w spotkaniu są:
a)    Agnieszka Lewandowska     – Skarbnik Gminy
b)    Ryszard Bigoszewski     – Główny Specjalista ds. Oświaty Kultury i Sportu

    § 3.  Projekt Programu współpracy poddawanego konsultacjom stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
    § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Rogów


Magdalena Kolasińska


Projekt Programu współpracy poddawanego konsultacjom w załączeniu.
 


 
 
ilość odwiedzin: 687188

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X