Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rogów
Herb Urząd Gminy Rogów

Czwartek 21.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PETYCJE 

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Rogów. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji,
  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

  • listownie na adres: Urząd Gminy w Rogowie, 95-063 Rogów ul. Żeromskiego 23
  • doręczyć osobiście – sekretariat w godz. urzędowania tj.: poniedziałek: 800-1600 wtorek-piątek: 700-1500 .
  • faksem – na numer: +48 46 874 80 86
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@rogow.eu

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

plik pdf - Rozpatrzenie petycji z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ulic Cisowej, Klonowej, Lipowej i Sosnowej Rozpatrzenie petycji z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ulic Cisowej, Klonowej, Lipowej i Sosnowej
(187.79 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2017-06-27 13:40:44)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Petycja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ulic Cisowej, Klonowej, Lipowej i Sosnowej Petycja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ulic Cisowej, Klonowej, Lipowej i Sosnowej
(646.23 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2017-04-03 14:07:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-12-10 07:41:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Boberek
(2015-12-10 07:44:07)
 
 
ilość odwiedzin: 687188

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X