Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rogów
Herb Urząd Gminy Rogów

Czwartek 21.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach

Zakończyły się prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach w ramach I etapu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach”.

Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, jest konsorcjum firm: ECO-THERM Sp. z o.o., 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 i Enviroenergi Sp. z o.o.,
99-400 Łowicz, ul. Księżacka 5.

Wartość inwestycji wynosi 517 173,57 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 85 % kwoty netto czyli kwotę 357 396,37 zł. Kwota 159 777,20 zł pochodzić będzie z budżetu Gminy Rogów.

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły poprzez dostosowanie termoizolacyjności ścian zewnętrznych i stropu poddasza do obowiązujących przepisów oraz wymianę źródła ciepła i instalacji c.o.  Zakres prac obejmuje: demontaż i montaż stolarki okiennej, ocieplenie ścian budynku metodą „lekką mokrą”, ocieplenie stropu poddasza. Ponadto inwestycja obejmuje wymianę źródła ciepła poprzez zastosowanie pompy ciepła solanka - woda Viessmann Vitocal 300-G o mocy grzewczej 42,8kW . Pompa ciepła zostanie umieszczona w wydzielonym pomieszczeniu z przeznaczeniem na centralę cieplną o powierzchni 11,8 m2 i kubaturze 28m3. Dolnym źródłem dla projektowanej pompy ciepła będzie 8 wymienników pionowych z u-rurkami o głębokości 80m wykonanymi wg projektu geologicznego i połączone rurociągami rozprowadzającymi i dobiegowymi poprzez studnię zbiorczą z pomieszczeniem centrali cieplnej. Górnym źródłem dla pompy ciepła będzie nowa instalacja c.o. z grzejnikami płytowymi o parametrach pracy 46/40°C.

Zakres prac obejmuje również budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 3 kWp, zlokalizowanej na dachu szkoły.

II etap inwestycji – prace instalacyjne centralnego ogrzewania i wymiana kotłowni zasilanej kotłem olejowym na kotłownię zasilaną pompą ciepła realizowany będzie w czasie wakacji w 2017 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 sierpnia 2017 roku.

logo


 
 
ilość odwiedzin: 687188

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X