Wykonanie dostaw dla zadania pn. "Europa w szkole - uczeń w Europie" 2