Uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Z PZU, z Kulturą za Pan Brat” przedstawionego przez Fundację Batorówka podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Oferta Fundacji Batorówka na realizację zadania „Z PZU, z Kulturą za Pan Brat”

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 21 września 2017 roku do sekretariatu Urzędu Gminy w Rogowie lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@rogow.eu

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2017-09-14 13:52:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Boberek
(2017-09-14 13:53:20)