Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Referat Finansowy

Pracowników Urzędu
     
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
     
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Skarg i wniosków
     
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Umów o dzieło
     
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Umów - zleceń
     
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansowy

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
      Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
      Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Zbiorników bezodpływowych
      Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Przydomowych oczyszczalni ścieków
      Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2007-08-22 08:56:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Boberek
(2007-08-22 08:56:01)