Ewidencje ogólnodostępne

Placówek oświatowych
          ewidencję prowadzi Główny Specjalista do Spraw Oświaty, Kultury i
Sportu oraz Promocji i Spraw Europejskich


Działalności gospodarczej
          ewidencję prowadzi Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Zezwoleń na zbiórki publiczne
          ewidencję prowadzi Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
          ewidencję prowadzi Referat Infrastruktury i Rozwoju GospodarczegoWytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2007-08-22 09:00:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Susik
(2007-09-03 09:35:15)