Komunikat Wójta Gminy Rogów w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych w 2017