Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogów - konsultacje społeczne