Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. na terenie Gminy Rogów