Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowe Wągry, na działce o numerze ew. 58/1