Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Józefów