Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Informacja

na podstawie art. 16 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.; dalej zwana „ustawą”)

W dniu 24 czerwca 2016 r. wpłynął email od Pana Artura Brylikowskiego  wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, z żądaniem informacji o wydaniu wewnętrznego zarządzenia przez Wójta Gminy w myśl art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2016-06-30 08:11:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Boberek
(2016-06-30 08:11:41)