Wybory do izb rolniczych

Informujemy, że w dniu 25 listopada br. Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła uchwałą Nr 9/2014 termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015 roku. Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

 

Termin wykonania czynności

Rodzaj czynności

1

2

najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r.

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania

najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r.

  • powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,
  • przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r.

udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24:00
30 maja 2015 r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24:00
30 maja 2015 r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8:00-18:00
31 maja 2015 r.

GŁOSOWANIE

najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

 

Informacje dla kandydatów:

plik doc - zgloszenie_osoby_upowaznionej-IRWŁ.doc zgloszenie_osoby_upowaznionej-IRWŁ.doc
(27 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-03-26 12:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - zgloszenie_osoby_prawnej-IRWŁ1.doc zgloszenie_osoby_prawnej-IRWŁ1.doc
(28.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-03-26 12:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - zgloszenia_kandydata_osobiste-IRWŁ.doc zgloszenia_kandydata_osobiste-IRWŁ.doc
(30 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-03-26 12:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - upowaznienie-dla-osoby-zgłaszajacej-IRWŁ.doc upowaznienie-dla-osoby-zgłaszajacej-IRWŁ.doc
(26 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-03-26 12:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - upowaznienie_op-IRWŁ.doc upowaznienie_op-IRWŁ.doc
(26.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-03-26 12:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - oswiadcznie_checi_kandydowania-IRWŁ.doc oswiadcznie_checi_kandydowania-IRWŁ.doc
(28.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-03-26 12:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - Lista-osób-popierających-kandydata-IRWŁ.doc Lista-osób-popierających-kandydata-IRWŁ.doc
(33.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-03-26 12:43:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-03-26 11:51:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Boberek
(2015-03-26 11:53:08)